UPS مراکز داده و دیتا سنتر

فعالیت مراکز داده و دیتا سنتر ها به گونه ای است که بدون وقفه در حال تبادل و انتقال اطلاعات هستند. قطعی برق در این مراکز  مساوی است با از بین رفتن تمام اطلاعات و ایجاد خسارت های مالی برای سازمان ها. یو پی اس راهکار مناسبی برای جلوگیری از چنین اتفاقات جبران ناپذیر است. [...]