فرم استخدامی مدیر فروش

شرح وظایف مدیر فروش و بازاریابی:

  • توانایی طراحی استراتژی برای فروش
  • مدیریت و سرپرستی کارشناسان فروش
  • توانایی شرکت در جلسات پرزنت
  • توانایی متقاعد سازی مشتری
  • پیگیری مناقصات و پروژه ها
  • توانایی مذاکره و برقراری ارتباط با مشتری
  • روابط عمومی قوی

فرم همکاری

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • انواع فایل های مجاز : pdf, png, jpg.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .