کارشناس فروش

کارشناس فروش

شرح وظایف کارشناس فروش و بازاریابی:

  • سابقه فروش در زمینه IT و سیستم های نظارتی
  • قدرت مذاکره و فن بیان بالا
  • قدرت متقاعد کنندگی بالا
  • تحصیلات در زمینه IT
  • توانایی فروش تلفنی

فرم همکاری

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • انواع فایل های مجاز : pdf, png, jpg.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .