کارشناس سی آر ام

کارشناس CRM

شرح وظایف کارشناس CRM:

  • توانایی کار با CRM پیام گستر
  • توانایی تعریف فرآیند و چرخه
  • توانایی کار با پایگاه داده SQL
  • توانایی کاربردی کردن CRM برای کارمندان
  • ایجاد و توسعه نرم افزار به جهت بهبود فروش
  • منظم و متعهد به کار

فرم همکاری

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • انواع فایل های مجاز : pdf, png, jpg.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .